รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • type-icon

  Production of sweet potato candy 

  สมจิต อ่อนเหม; สมจิต อ่อนเหม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)
 • type-icon

  Dehydration techniques of some Thai fruits 

  วารุณี วารัญญานนท์; วารุณี วารัญญานนท์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)
 • type-icon

  Pectin contents in fruit of six Thai mango cultivars 

  กรุณา วงษ์กระจ่าง; กรุณา วงษ์กระจ่าง
 • type-icon

  g-rice 

  พัชรี ตั้งตระกูล; พัชรี ตั้งตระกูล
 • type-icon
 • type-icon

  การดองมะม่วงและการแปรรูปเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา: เอกสารเผยแพร่ 

  มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)
 • type-icon

  Eating style and Health Behavior of the Community Enterprises Members in Samutsakorn Province 

  ศิริพร ตันจอ (สถาบันอาหาร)
 • type-icon

  Changes in Selected Nutrients and Anti-nutrients During Seed Germination of Soybean 

  ศิริพร ตันจอ (สถาบันอาหาร)
 • type-icon
 • type-icon

  Extracts of Thai indigenous vegetables as rancid inhibitor in a model system 

  เพลินใจ ตังคณะกุล (สถาบันอาหาร)
 • type-icon

  เปิดหน้างานวิจัย บอกเล่าเรื่องราวอาหารสุขภาพไทย 

  เกศศิณี ตระกูลทิวากร (สถาบันอาหาร)
 • type-icon

  ผลิตภัณฑ์ข้าวแกงทอดกึ่งสำเร็จรูป 

  เพลินใจ ตังคณะกุล (สถาบันอาหาร)
 • type-icon

  Effects of high temperature on volatile aroma compounds of kaffir lime leaf (Citrus hystrix D.C.) 

  ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์ (สถาบันอาหาร)
 • type-icon

  มหัศจรรย์แห่งแก่นตะวัน 

  เกศศิณี ตระกูลทิวากร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • type-icon

  การปลูกและการใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem artichoke) 

  สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล (สถาบันอาหาร)
 • type-icon

  บทบาทของน้ำพริกคู่ผักแนมช่วยยับยั้งสารก่อมะเร็ง 

  จันทร์เพ็ญ แสงประกาย (สถาบันอาหาร)
 • type-icon

  อาหารไทยแปลงเป็นซุปไทยเอาใจฝรั่ง 

  เพลินใจ ตังคณะกุล (สถาบันอาหาร)
 • type-icon

  Optimization and extrusion behavior on functional ready-to-eat breakfast cereal 

  จุฬาลักษณ์ จารุนุช (สถาบันอาหาร)
 • type-icon
 • type-icon

  Benjaronk snack 

  จุฬาลักษณ์ จารุนุช (สถาบันอาหาร)
 • ดูเพิ่มเติม