กลุ่มข้อมูลทั้งหมดในชุมชนนี้

รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon

  การประยุกต์ใช้เส้นใยทะลายปาล์มเปล่าเสริมกำลังของแผ่นหลังคาชิงเกิ้ลทดแทนเส้นใยแก้ว 

  สุธน รุ่งเรือง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์)
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon

  เครื่องปลูกข้าวแบบใช้ต้นกล้านาโยน 

  สมพร หงษ์กง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
 • type-icon

  การวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัด Cassia Spp และ Tagetes Spp 

  ศ.ดร.พรงาม เดชเกรียงไกรกุล (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 • type-icon

  การพัฒนาชุดตรวจสอบดีเอ็นเอเพื่อตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ในกระเพาะวัว 

  ผศ. ดร.อรินทม์ งามนิยม (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon

  การประยุกต์ใช้เส้นใยทะลายปาล์มเปล่าเสริมกำลังของแผ่นหลังคาชิงเกิ้ลทดแทนเส้นใยแก้ว 

  สุธน รุ่งเรือง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์)
 • type-icon

  เครื่องปลูกข้าวแบบใช้ต้นกล้านาโยน 

  สมพร หงษ์กง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • ดูเพิ่มเติม