กลุ่มข้อมูลทั้งหมดในชุมชนนี้

รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon

  แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการลานเทปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ดาริน รุ่งกลิ่น (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)
 • type-icon

  การพัฒนาชุดปักดำต้นกล้าล้างรากแบบติดรถแทรคเตอร์เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ 

  สมพร หงษ์กง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
 • type-icon

  การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตลำไยทอดกรอบอบแห้งด้วยเทคนิคการทอดสุญญากาศ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon

  การประยุกต์ใช้เส้นใยทะลายปาล์มเปล่าเสริมกำลังของแผ่นหลังคาชิงเกิ้ลทดแทนเส้นใยแก้ว 

  สุธน รุ่งเรือง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์)
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon

  การตอบสนอง และการปรับตัวของข้าวต่อสภาวะแล้ง ดินเค็ม และอุณหภูมิสูง 

  รองศาสตราจารย์ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 • type-icon
 • type-icon

  การผลิตสารเสริมพลังงานสูงสำหรับลูกสุกรจากน้ำมันเมล็ดในปาล์ม 

  รองศาสตราจารย์วันดี ทาตระกูล (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
 • View more